Benedek Eleknek nem lehetünk elég hálásak, hogy megteremtette a magyar gyermekirodalmat. Nagy mesemondóként is emlegetik, hisz óriási lelkesedéssel rengeteg történetet írt kicsiknek, sőt gyűjtötte is a meséket. Azt pedig tudjuk, hogy aki népmeséken nő fel, az gazdagabb fantáziájú és jobb kifejezőképességű, kreatívabb felnőtté válik. Születésnapja, szeptember 30-a 2005 óta a Népmese napja. Mi régi kedvenc mesénkkel emlékezünk Benedek Elekre.

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

Volt egyszer egy király, s annak három szép leánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, kérdezte a leányaitól:

– Na, leányok, mit hozzak nektek a vásárról?

Azt mondta a legidősebb:

– Hozz nekem, édesapám, aranyruhát.

Azt mondta a középső:

– Nekem pedig ezüstruhát.

– Hát neked mit hozzak? – kérdezte a legkisebbiket.

– Nekem, édesapám – mondá a legkisebb királykisasszony -, szóló szőlőt, mosolygó almát s csengő barackot.

– Hm – csóválgatta fejét a király -, még ezt sem hallottam, de ha van ilyen a világon, majd hozok én neked, leányom.

Elment a király a vásárra, s vett is mindjárt aranyruhát a legidősebb leányának, ezüstöt a középsőnek, de szóló szőlőt, mosolygó almát és csengő barackot nem talált, pedig végigjárt minden boltot.

Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem teljesítheti a kívánságát. “No – gondolta magában -, csak érjek haza, kihirdettetem az országban, hogy akinek van szóló szőlője, mosolygó almája, csengő barackja, csak hozza az udvaromba, annyi aranyat adok érte, hogy holtig úr lesz abból.”

Ahogy ezt éppen így elgondolá, nagyot zökken a hintaja, s úgy megragad a sárban (mert nagy sár volt ám!), hogy a paripák meg sem tudtak mozdulni. Eleget rittyegtetett, pattogtatott, káromkodott a kocsis, de a paripák úgy állottak egy helyben, mintha odacövekelték volna.

Mérgelődött a király, de nagyon. De hogy is ne mérgelődött volna, mikor a paripái máskor kis híja volt, hogy lerúgták a csillagot az égből, s most ezt a könnyű hintót sem tudták megmozdítani. Nosza, emberekért küldött a faluba, s szaladt is a falu népe lovastul, ökröstül, kutyástul, macskástul annak hírére, hogy elakadt a király hintaja.

Nézzetek, hallgassatok még több népmesét!

Ezt se hagyjátok ki! Gárdonyi Géza bájos története, A kutya meg a nyúl régi nagy kedvenc. 

Gárdonyi Géza: A kutya meg a nyúl – Az egyik legszebb verses mese