A tavaszi ünnepek sorából kiemelkedik a húsvét. A vallásos emberek ilyenkor Jézus halálára és feltámadására emlékeznek, ez egyben a tavasz eljövetelének ünnepe is. Ekkor ér véget a negyvennapos böjt. Számos egyházi és világi jelkép, szokás kapcsolódik a húsvéti ünnepkörhöz. Ezek hátteréről, jelentéséről keveset tudunk. A legfontosabbakat gyűjtöttük össze.

húsvéti nyuszi

Húsvéti nyúl: a termékenység szimbóluma. Németországból került át a magyar kultúrkörbe, pontos magyarázatot azonban a kutatók sem tudnak arra adni, miért vált a húsvét jelképévé, és miért éppen a nyúl hozza az ajándékot. Valószínűsíteni lehet csak, hogy a tojáshozó császármadár, a Haselhuhn nevének rövidített változata.

 bárány

Bárány: az Ótestamentumban áldozati állat szerepét tölti be. A vallási tétel szerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt meg a kereszten az emberiség megváltásáért. Régebben a családok húsvéti asztalán megszokottak voltak a bárányból készült ételek

színes tojások

Tojás: a tisztaság, a termékenység és mindenek előtt az élet szimbóluma. Húsvéti jelképként először a 17. század elejéről említik. A keresztény vallásban a feltámadó Jézust jelképezi. A tojás az élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelenti. A locsolók jutalma. Kezdetben nem festették, ma is csak Európára jellemző a piros szín, ami Jézus kiömlött vérét jelképezi. A pirosnak ráadásul védőerőt tulajdonítottak.

barka

Barka: azokat a pálmaágakat helyettesíti, amelyeket lengetve üdvözölte a nép egykor a Jeruzsálembe bevonuló Jézust. A barkát virágvasárnap szentelik meg, és a hiedelem szerint jósló, varázsló hatása van. Napjainkban szívesen dekorálják a lakásokat tojásokkal feldíszített barkaágakkal.

kereszt

Feltámadási körmenet: a leglátványosabb nagyszombati szertartás. Régi szokásként a település egyik legismertebb embere vitte körbe Jézus szobrát. A mise keretében pedig a pap megszentelte a húsvéti ételeket. Ezzel a szertartással fejeződött be hivatalosan a negyvennapos böjt, így lehetett bőven enni.
Locsolkodás: Húsvét hétfőn faluhelyen a kútból húzott vízzel locsolták meg a lányokat, vagy nemes egyszerűséggel egy patakba vetették. A fiúk ezután tojást és szalonnát, vagy festett tojást kaptak. A tojások által a lányok érzelmeiket is ki tudták fejezni, piros tojással szerelmet is vallhattak.