A nagymamák számára aligha van szebb pillanat, mint amikor kedves unokája köszönti. Anyák napján az ajándék mellett vagy helyett lepjétek meg a nagyit egy csodás verssel! Még nem vagytok elkésve, tanítsd meg gyermekednek a bájos költemények valamelyikét! Szinte biztos, hogy megkönnyezi.

Donászy Magda: Nagyanyónak

Édes-kedves Nagyanyókám!
Anyák napja van ma!
Olyan jó, hogy anyukámnak
is van édesanyja.

Reggel mikor felébredtem
az jutott eszembe,
anyák napján legyen virág
mind a két kezembe.

Egyik csokrot neked szedtem,
odakünn a réten,
Te is sokat fáradoztál
évek óta értem.

Kimostad a ruhácskámat,
fésülted a hajamat,
jóságodat felsorolni
kevés lenne ez a nap.

Fecske Csaba: A nagymamánál

A nagymamánál jó,
csak ott jó igazán.
A nagymamának sok keze van,
de ez igaz ám!

Egyik kezével főz,
a másikkal mosogat,
a harmadikkal fejemen
egy dudort borogat.

A nagymamánál jó,
mert ott van nagyapa,
aki a mezőről tücsökszavú
estét hoz haza.

Bekker Zita: Anyák napján

Május első vasárnapján
Korán reggel felkelek.
Kinn a kertben két csokorral
Harmatos gyöngyvirágot szedek.

Egyik csokor anyáé lesz,
Ki, ha baj van, ölébe vesz.
Ölébe vesz, becéz, ringat, vigasztal,
Dúdolgat és azt suttogja nincsen baj.

Az a másik csokor a mamáé!
Mondd el neki gyöngyvirág.
Köszönöm, hogy felnevelte nekem
A legdrágább anyát.

Barcsai – Fehér Géza: Nagymamának

Jó nagymama, tedd le ma
Fényes ókuládat!
Kérlek szépen hallgasd meg
A kis unokádat!

Eddig mindig te hoztál
Ajándékot, cukrot.
Kérlek, ma te fogadd el
Tőlem e kis csokrot.

Nem adhatok egyebet
Pár szerény virágnál.
De egy- egy jókívánság
Mindenik virágszál.

Általuk, jó nagyanyám,
Tehozzád én szólok.
Isten éltessen soká!
Légy vidám és boldog!

Balogh József: Édesanyám- nagyanyó

Május első vasárnapja
Édesanyák ünnepe.
Mintha ez az új tavasz is
Friss fényt nékik küldene,

S a madarak dalaikat
Csupán értük zengenék.
Simogató fűszálakkal
Nekik tiszteleg a rét.

E napra várt virágvázánk,
Szemünk csenddel van teli.
Édesanya-nagyanyónak
Hullnak örömkönnyei.

Ketten állunk most előtted:
Kisfiam, s a fiad én,
Két gyermeked köszönt téged
Édesanyák ünnepén.

Rákos Sándor: Nagyanyó

Nagyanyó fürge,
mint a csík.
Hajnalban kél, friss harmattal
mosakszik.

Bizony fürge, mint egy
kisleány:
délelőtt főz, varrásba fog
délután.

Láttad-e már az
ablaknál?
Gyűszűjével a fényes tű

föl-leszáll.

Vajon nagyanyó
mit gondol,
míg lábánál a cirmos alkony
dorombol?

Gyűszűjével a fényes tű
föl-leszáll,
nagyanyó varr. Rámosolyog
a selyemfonál.

Fejet csóvál s a fonálra
visszamosolyog:
“Surranj, selyemfonalacskám,
sok még a dolog!”

Gyökössy Endre: Nagyanyának

Ezen a szép napon
Teli van a szívem dallal,
Kipirul az arcom,
Mint a rózsás, nyári hajnal.

Édes nagyanyácskám,
Hozzád repes boldog lelkem.
Ölellek, csókollak,
Ölelj, csókolj te is engem!

Fotó: www.freepik.com